Gonda Koster 
3-7-2021 - Overig
We vernamen het bericht van het overlijden van buurtbewoner Gonda Koster. Gonda heeft zich lange tijd voor de wijk ingezet onder andere door de georganiseerde wijkwandelingen en als redactielid van wijkkrant Rooskleurig en enthousiaste deelname aan de toenmalige participatiegroep.

Meer in de onderstaande link naar het HD

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.