Informatie, colofon en contact 
Informatie over deze website: www.rozenprieel.nl

Dit is een nieuwssite voor en door bewoners uit het Rozenprieel.

Een van de doelstellingen van deze website is het informeren van bewoners met betrekking tot alles wat de wijk Rozenprieel in Haarlem (in brede zin) aangaat. Daarnaast wil de website ruimte bieden aan verschillende meningen die er in de wijk over onderwerpen bestaan.

Wilt u uw mening kenbaar maken?
Heeft u nieuws waarvan u vindt dat het op deze website thuis hoort? Laat het ons weten via onderstaande link!

Contact met de redactie van deze website

Of per mail aan:

Webredactie: Margreet Jonkman e.a.

www.rozenprieel.nl is geheel onafhankelijk van de gemeente Haarlem, wijkraden, wijkkrant Rooskleurig en/of andere organisaties.

Alle rechten voorbehouden.
Zie ook de disclaimer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Haarlem

Algemene informatie: www.haarlem.nl

Stadhuis (alle afdelingen)tel.: 5113000

Publieksdienst (Zijlsingel 1) tel.: 5115115

Grof vuil (Spaarnelanden): 0900-8477

Klachten over bestrating, verlichting, vervuiling of overhangend groen:
Meldpunt Leefomgeving
U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven aan de gemeente:
023 - 511 5115 (ma. t/m vr. 8.30 - 17.30 uur en do. tot 20.00 uur)

Digitaal loket van de gemeente Haarlem

Contact met de gemeente Haarlem, bezoekadres, telefoonnummers en links

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Veiligheid

Alarmnummer bij levensbedreigende situaties: 112

Politie wijkteam Zuid-West: 0900-8844

Wijkagent: Flip Prigge, telefonisch te bereiken via 0900-8844
Het spreekuur van de wijkagent is elke dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur in buurtcentrum De Tulp.

Doktersdienst: 0900-1515

Huisartsenpost: 0900-0567

Spoedpost, voor medische hulp 's avonds en in het weekend, tel.: 5453200

Brandweer regio Kennemerland, tel.: 5159550

Regionale dierenambulance, tel.: 5246899

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


GGRG

Werkgroep Groen van de wijk Rozenprieel

Zie de website van het GGRG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymere

Telefoon: 0800-0006

Vestiging Haarlem

Website Ymere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Overig

Buurthuis de Tulp
Voortingplantsoen 56, Haarlem. tel.: 5422862

Welzijnsorganisatie Haarlem Effect
, tel.: 5319030

Kindertelefoon: 0800-0432
(dagelijks van 14.00 uur tot 20.00 uur)

Ouderenwerk Haarlem

Wijkcontactvrouwen: Saida Eladouli, telefoonnummer 06 48431003. Saida heeft op de dinsdagmorgen van 9-12 uur een spreekuur in Buurthuis De Tulp, Voortingplantsoen 56.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mist u in dit overzicht belangrijke contactinformatie of constateert u onjuistheden, meld dit dan bij de webredactie via het Contactformulier.