Copyright Informatie 
Copyright Rozenprieel.nl 2002 - 2011. Alle rechten voorbehouden.

Informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) op deze website is auteursrechtelijk beschermd.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de rechthebbende.

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Als u hierover vragen heeft, dan kunt u contact opnemen middels het Contactformulier.