17 september 2011 Presentatie Wijkagenda Rozenprieel tijdens feestelijke Wijkmarkt 
Binnengekomen bericht van de gemeente Haarlem en Ymere:

De ConceptAgenda voor het Rozenprieel

De gemeente Haarlem en woningcorporatie Ymere hebben op 6 juli 2011 de Agenda voor het Rozenprieel overhandigd aan de wijkraad van het Rozenprieel. De Agenda is concreet en legt nadruk op circa twintig projecten die de komende twee jaar in uitvoering komen.

Wijkmarkt
Op 17 september komt de gemeente zoals beloofd terug in het Rozenprieel. Op deze dag wordt de Wijkagenda gepresenteerd: het resultaat van een langer lopend participatie-traject wat als concept Gebiedsvisie is begonnen.

Op een feestelijke wijkmarkt zullen ook organisaties, ondernemers en instellingen uit de buurt gelegenheid krijgen om zich te presenteren met allerlei activiteiten.

Zo kunnen bewoners op een leuke manier een goed beeld krijgen van wat er allemaal in de wijk leeft, te gebeuren staat en te doen is. De bewoners van het Rozenprieel en belanghebbenden kunnen op deze dag reageren op de projecten in de Agenda en aangeven of ze een actieve rol willen hebben in één of meerdere projecten.
Van Gebiedsvisie naar Agenda
Ymere en Haarlem sloegen al in 2009 de handen ineen om gezamenlijk hun investeringen in de wijk Rozenprieel af te stemmen.
Op 1 juli en 24 augustus 2010 werd hun gezamenlijke visie op de toekomst van het Rozenprieel als concept Gebiedsvisie in de wijk en bij de wijkraad bediscussieerd. Daarna is er met verschillende betrokkenen van binnen en buiten de wijk uitvoerig van gedachten gewisseld. Wethouder Rob van Doorn heeft vervolgens in de eerste maanden van dit jaar uitgebreid gesproken met bewoners, vertegenwoordigers van groepen en de wijkraad.

In deze discussies bleek onder meer dat het woord ‘gebiedsvisie’ een beeld opriep van grootschalige ingrepen en aanpassingen. Omdat dit niet aan de orde was en het daardoor onnodig het zicht op de toekomst van de wijk blokkeerde hebben de gemeente Haarlem en Ymere ervoor gekozen om de Gebiedsvisie te transformeren naar een ‘Agenda voor de wijk’.

Een agenda is concreter en gericht op haalbare korte-termijn projecten. Er wordt in duidelijk gemaakt waar een project begint en eindigt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien leggen Ymere en de gemeente Haarlem hun meerjarige betrokkenheid met de ontwikkeling van het Rozenprieel hiermee vast. Bewoners kunnen per project meedenken en meedoen.

Evaluatie in 2013
Over twee jaar wordt de agenda geëvalueerd. Wat is er bereikt, wat nog niet en waarom niet? De stand van zaken in 2013 kan leiden tot nieuwe afspraken, nieuwe projecten en/of tot een vervolg op deze agenda.


-Download de Wijkagenda Rozenprieel

-Lees meer over de Wijkagenda op de website van de gemeente Haarlem

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.