Op zoek naar je ondergrondse afvalbak! 
Alle bewoners van het Rozenprieel hebben deze week een brief van Spaarnelanden ontvangen met informatie over de ondergrondse huisvuilinzameling. Met de brief werd een pasje meegezonden dat toegang geeft tot één van de -meer dan dertig- nieuwe ondergrondse afvalcontainers in de wijk.

In de brief van Spaarnelanden wordt helaas alleen het nummer van de ondergrondse afvalcontainer genoemd, en niet de locatie of straatnaam. "U heeft toegang tot RP31". :nosmile:"RP31"Om de speurtocht naar uw ondergrondse afvalcontainer te vergemakkelijken kunt u hieronder een document downloaden met de kaartjes van alle locaties.

Let op: groot bestand, ongeveer 10MB

:pdfje: Plattegrond van alle ondergrondse afvalcontainers in het Rozenprieel

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.