Wijkschouw 
Op 4 juni trok een bont gezelschap door de straten van het Rozenprieel. Ambtenaren van verschillende afdelingen van de gemeente en een paar bewoners van de wijkcontractgroep Verkeer en Parkeren hielden een wijkschouw.

Tijdens de wijkschouw werd onder andere gekeken of er in straten met een hoge parkeerdruk (zie Parkeertelling) misschien extra parkeerplaatsen gecreŽerd zouden kunnen worden.


Paaltjes

Tijdens de wandeling door de wijk werd duidelijk dat ambtenaren van de gemeente zeer druk doende zijn om problemen op te lossen die ontstonden na het verwijderen van de antiparkeerpaaltjes. Er zijn locaties waar paaltjes zullen worden teruggeplaatst, ook wordt er soms gekozen voor het plaatsen van fietsenrekken of anti-parkeerbanden. Ook is gebleken dat de gemeente niet iedereen tevreden kan stellen. In sommige straten zijn er bewoners die liever meer groen zien verschijnen, terwijl andere bewoners zouden willen kiezen voor een extra parkeerplaats. De gemeente probeert dan een goede keuze te maken op basis van wat mogelijk is: is de parkeerplaats fysiek inpasbaar en is deze in verband met de parkeerdruk wenselijk, dan kan die extra parkeerplaats worden aangelegd. In andere straten werd duidelijk dat er meer behoefte was aan fietsenrekken of een anti-parkeer-plantenbak.Groen

De wijkschouw was niet enkel bedoeld om zoveel mogelijk extra parkeerplaatsen te maken. Op plekken die niet geschikt zijn als parkeerplaats werd tijdens de schouw gekeken of er misschien een fietsenrek of plantenbak of boom zou kunnen worden geplaatst. Plantenbakken kunnen door bewoners worden aangevraagd bij het Geheime Groene Roos Genootschap (GGRG). De plantenbak moet wel zodanig op de stoep passen dat er voldoende ruimte overblijft voor voetgangers. Bewoners die hiervoor kiezen nemen het inplanten en het onderhoud van de plantenbak op zich, maar kunnen hierbij eventueel ondersteuning krijgen van het GGRG.

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.