Steeds meer klachten van bewoners over verwijderde anti-parkeerpalen 
Sinds een half jaar is de gemeente bezig om in onder andere in het Rozenprieel het straatmeubilair 'op te schonen'. Volgens de gemeente staan er in de wijk teveel verschillende soorten paaltjes, en dit zou een 'rommelig straatbeeld' geven. Veel paaltjes zouden bovendien overbodig zijn, zo stelt de gemeente.

Sinds de start van de 'opschoonactie' is de gemeente overspoeld door klachten van bewoners die verzoeken of de weggehaalde paaltjes weer kunnen worden teruggeplaatst. Bewoners geven aan dat op plekken waar paaltjes zijn weggehaald nu veelvuldig geparkeerd wordt op de stoep en dat geeft overlast, niet in de laatste plaats voor mindervaliden.

In het Haarlems Dagblad van 1 december 2009 zei een woordvoerder van de gemeente nog coulant met klachten om te zullen gaan:

"Er wordt bekeken welke bankjes en fietsenrekken moeten worden vernieuwd. Als bewoners gaan klagen dat er op de stoep wordt geparkeerd en dat ze de paaltjes terug willen, is dat mogelijk. Maar handhaving zal er zorg voor dragen dat de auto niet op het trottoir wordt neergezet." Zie: Anti-parkeerpaaltjes weg uit stad, 1 dec. 2009Veel klachten uit het Rozenprieel die bij het Meldingloket openbare ruimte binnenkomen zijn verzoeken om nieuwe anti-parkeerpalen te plaatsen op locaties waar deze eerder zijn weggehaald. (zie plaatje hierboven, bron: mor.haarlem.nl )

De aanhoudende stroom klachten van bewoners heeft tot op heden niet geleid tot een evaluatie van het gemeentelijke beleid: er verdwijnen nog iedere dag anti-parkeerpalen die eigenlijk beter hadden kunnen blijven staan.

Wijkraad Rozenprieel

Tijdens een openbare wijkraadsvergadering op 18 november 2009 werd het sturen van een brief door de wijkraad aan de gemeente over dit onderwerp in stemming gebracht. Alle aanwezige bewoners stemden vr het sturen van een brief aan de gemeente over het paaltjesbeleid. Zie: Notulen openbare vergadering, 18 november 2009.

De voorzitter van de wijkraad gaf gisteren per mail aan dat een dergelijke brief nooit verstuurd is. "De lijn is dat mensen zelf bij het meldpunt dergelijke zaken kunnen melden", aldus de voorzitter van wijkraad Rozenprieel 'In dienst van bewoners'..
Zie ook: Anti-parkeerpaaltjes weg uit stad, 1 december 2009

En ook: Gemeente haalt zonder overleg alle anti-parkeerpalen weg, Rozenprieel.nl, 29 oktober 2009


Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.