Zondag 16 mei feestelijke overdracht moerastuinen  
Binnengekomen bericht van het GGRG:

Drijftuinen aan het Zuider Buiten Spaarne

Ecologisch groen voor versteend Rozenprieel

Deze week worden aan de oever van het Zuider Buiten Spaarne twee moerastuinen afgemeerd. Het initiatief tot het plaatsen van deze tuinen is genomen door het Geheime Groene Roos Genootschap (GGRG), een groep bewoners van het Rozenprieel die zich inzet voor een 'groen, mens- en diervriendelijk' Rozenprieel. De drijftuinen worden gerealiseerd binnen het wijkcontract van het Rozenprieel en zijn gefinancierd door de gemeente Haarlem.

Op zondag 16 mei worden de drijvende tuinen door wethouder Rob van Doorn officieel overgedragen aan hun 'adoptieouders'. Dit zijn woonbootbewoners die zich bereid hebben verklaard om het onderhoud van de twee tuinen voor hun rekening te nemen.

Het GGRG is erg blij met de komst van extra groen in het Rozenprieel en organiseert daarom een feestelijke bijeenkomst met theater, muziek en tot slot een oorlam. Het programma start op zondag 16 mei om 14.00 uur bij Buurtcentrum de Tulp op het Voortingplantsoen.

Op zondag 4 juli organiseert het GGRG een bijeenkomst waarin de aanleg en de ecologie van de drijftuinen wordt toegelicht. Aan deze bijeenkomst wordt meegewerkt door stadsecoloog Dik Vonk en door Nautilus, het bedrijf dat de drijftuinen heeft gemaakt en ingeplant. Aanvang 11 uur in wijkcentrum De Tulp. Voor meer informatie en aanmelding voor 4 juli: www.ggrg.nl E-mail: ggrg08@gmail.com

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.