Voorjaarsschoonmaak in het Rozenprieel 
Op zaterdag 20 maart is het Rozenprieel het centrum van een grote wijkschoonmaak. Op deze dag krijgt de wijk een grondige schoonmaakbeurt van vrijwilligers, leden van de wijkraad, de gemeente en Spaarnelanden. Diverse artiesten trekken door de straten. Verder wordt de Roos weer opgefleurd: de hele dag assisteert het Geheime Groene Roos Genootschap (GGRG) bewoners die zich daarvoor hebben opgegeven met het aanleggen van geveltuintjes. Het GGRG beplant ook plantenbakken met vers groen.


Het Palmplein na een schoonmaakactie in april 2008


Zie ook: Schoonmaakacties in Rozenprieel én op Teylerplein, Haarlem.nl, 12-3-2010Programma zaterdag 20 maart:

10.30 Aftrap schoonmaakactie bij de Tulp op het Voortingplantsoen

11.00 Vrijwilligers en Spaarnelanden starten met het schoonvegen van de wijk

13.00 Gezamenlijke lunch voor de vrijwilligers in De Tulp

13.30 Vervolg schoonmaakactie

14.00 Kinderen en begeleiders sluiten aan bij de schoonmaakactie

15.00 Feestelijke afsluiting voor alle actief betrokkenen in De Tulp

16.00 Einde


Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.