Belanghebbenden parkeren in Rozenprieel 
6-1-2010 - Gemeente, Parkeren
Per 1 januari 2010 mag in het hele Rozenprieel alleen nog door vergunninghouders geparkeerd worden. Tot 1 januari waren er enkele straten in het Rozenprieel die niet tot het vergunningengebied behoorden. Vanaf nu is er overal in het Rozenprieel een vergunning nodig om er te mogen parkeren.

Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente Haarlem.Geen papieren vergunning
Per 1 januari 2010 maakt de gemeente gebruik van digitale kenteken registratie. Als de gemeente uw betaling voor uw parkeervergunning heeft ontvangen, wordt uw parkeervergunning digitaal vastgelegd in een database. U ontvangt geen papieren vergunning meer.

Op straat scannen de handhavers uw kenteken en kunnen op deze manier vaststellen of uw auto rechtmatig geparkeerd staat.

Ter bevestiging ontvangt u van de gemeente een brief waarin staat voor welke zone, met welk kenteken en gedurende welke periode uw parkeervergunning digitaal staat geregistreerd. De bezoekersschijf wordt voorlopig nog wel op papier afgegeven.

Lees meer: :pdfje: Folder parkeervergunningen in Haarlem 2010


Uitbreiding vergunningen gebied Rozenprieel
In 2007 is belanghebbendenparkeren ingevoerd in het grootste deel van het Rozenprieel. Uit een destijds gehouden enquête bleek dat er onvoldoende draagvlak was om parkeerregulering in de gehele buurt in te voeren. Een klein aantal straten in het Rozenprieel had daarom tot nu toe geen belanghebbendenparkeren. Het ging onder meer om een gedeelte van de Bakkerstraat, de Casteleynstraat, het Voortingsplantsoen en de van Marumstraat met enkele zijstraatjes. Door het invoeren van parkeerregulering in die laatste straten, ontstaat er meer duidelijkheid en is er beter te handhaven.

Zie ook: Belanghebbenden parkeren, 3 juli 2009

Zie ook: Parkeervergunning aanvragen bij de gemeente Haarlem.

Nogmaals de folder: :pdfje: Folder parkeervergunningen in Haarlem 2010


Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.