Mariatunnel 
Mariatunnel
De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft een aanbeveling gedaan voor de aanleg van de 'Mariatunnel', een autotunnel tussen de Westelijke Randweg en de Schipholweg (N205).

Deze en andere aanbevelingen voor een beter vervoersnetwerk staan in het rapport 'Zuid-Kennemerland op Groen' van november 2009.

Rozenprieel, mei 2009
In mei 2009 werd ook geprobeerd Provinciale subsidie te krijgen voor aanleg van de Mariatunnel, die ook wel aangeduid wordt als 'Zuidelijke Randweg Haarlem'.

Daar ontstond in het Rozenprieel onenigheid over.


Er werd in mei 2009 bij de Provincie een plan met subsidieaanvraag ingediend voor de aanleg van een Zuidelijke Randweg, oftewel Mariatunnel.

Het Actief Bewoners Comité Rozenprieel (ABC Rozenprieel) stuurde een steunbetuiging aan dit plan aan de Provincie Noord-Holland.

Het plan voor een Zuidelijke Randweg is wellicht best een heel goed idee. In dit specifieke plan stonden echter ook passages waar het ABC Rozenprieel heel duidelijk afstand van had moeten nemen.

Daarnaast was de steunbetuiging door het ABC Rozenprieel zeer slecht getimed: diezelfde week viel bij alle Rozenpriëlers de 'Rooskleurig Noodeditie' op de mat met als kop "Geen tunnel onder het Spaarne". Het was dan ook hoogst merkwaardig dat het ABC Rozenprieel ineens besloot -zonder meningspeiling en zonder enige communicatie hierover met buurtbewoners- een plan voor een autotunnel onder het Spaarne te steunen.

Bewoners van de Rustenburgerlaan konden zich niet vinden in de formulering van die steunbetuiging zoals die gestuurd was door het ABC Rozenprieel. Zij stuurden daarom een eigen brief aan de Provincie, waarin zij zich uitspraken vóór handhaving van het huidige Zuidtangent-tracé (langs Schalkwijkerstraat, Lange Brug, Turfmarkt, Gedempte Oude Gracht en verder), en ook vóór een drastische vermindering van het aantal bussen door de wijken Welgelegen en Rozenprieel.

Beide brieven werden vervolgens samengevat gepubliceerd in het stuk 'Mobiliteit in de Regio', waar ook standpunten over de Mariatunnel te vinden zijn van Haarlemse fracties van politieke partijen en wijkraden.

En nu?
Het is onwaarschijnlijk dat de Mariatunnel op korte termijn zal worden aangelegd. Haarlem kan zelf een dergelijk project niet bekostigen en heeft ruzie met haar grootste geldschieter, de Provincie Noord-Holland, naar aanleiding van het Zuidtangent-tunneldebacle.
Zie: Schade van Tunneldebacle onnoemelijk groot, HD 10 okt. 2009

Het ABC Rozenprieel was geen gekozen wijkraad en deze groep heeft over de door haar ingenomen standpunten geen verantwoording afgelegd. Het ABC Rozenprieel is overigens -in oktober 2009- in vrijwel dezelfde samenstelling verder gegaan als Wijkraad Rozenprieel.

Voor meer informatie, zie de volgende links:

Mei 2009:
- :pdfje: Het autotunnelplan dat het ABC Rozenprieel in mei 2009 zonder meningspeiling in de wijk steunde. De gewraakte passages zijn geel gemarkeerd.

- :pdfje: Adhesiebetuiging ABC Rozenprieel, 4 mei 2009

- :pdfje: Geen HOV op Rustenburgerlaan, brief van Rustenburgerlaan bewoners aan Provincie Noord-Holland, 5 mei 2009

- :pdfje: Rustenburgerlaan is boos, Bewonerspamflet 4 mei 2009

- :pdfje: Mobiliteit in de Regio, meningen over de Mariatunnel, document tbv "Seminar Oost West, Thuis Best", 2 oktober 2009 in Zandvoort over mobiliteit in de regio

November 2009:
- :pdfje: Zuid-Kennemerland op groen, KvK Amsterdam, november 2009

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.