Openbare inloopavond Structuurvisie Noord-Holland 
Openbare inloopavond Structuurvisie Noord-Holland 2040 op maandag 23 november

Blijft Spaarnwoude een recreatiegebied? Hoe kan het hoogwaardig openbaar vervoer rondom de stad uitgebreid worden? En wat zijn eigenlijk de plannen voor Zandvoort als belangrijke badplaats?
Op al deze vragen geeft de provincie Noord-Holland antwoord in de structuurvisie 2040. De provincie zet de komende dertig jaar in op compacte, hoogwaardige en bereikbare steden, omringd door aantrekkelijk recreatief groen. Om geïnteresseerden en inwoners van Noord-Holland zo goed mogelijk te informeren organiseert de provincie in november inloopavonden.De Provincie ligt sinds enige tijd onder vuur omdat zij een fietspad wil aanleggen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (foto M. Jonkman 22-8-2009).


Haarlem gastheer
Op 23 november is de provincie te gast bij de gemeente Haarlem in de Gravenzaal aan de Grote Markt 2. Van 18.00 tot 21.00 uur zijn verantwoordelijk gedeputeerde Laila Driessen, wethouder Jan Nieuwenburg van o.a. Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting te Haarlem en het projectteam structuurvisie aanwezig om alle plannen toe te lichten en vragen van de pers en geïnteresseerden te beantwoorden.

Structuurvisie ter inzage
De provinciale structuurvisie ligt ter inzage van 22 oktober tot en met 2 december op het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem en bij alle gemeentehuizen in Noord-Holland. De structuurvisie is ook digitaal in te zien en te downloaden via: www.noord-holland.nl/structuurvisie. Iedereen kan in deze periode een opmerking indienen bij de provincie. Op 15 maart 2010 wordt de structuurvisie volgens plan vastgesteld door Provinciale Staten.

Datum: maandag 23 november
Tijdstip: 18.00 – 21.00 uur
Locatie: Stadhuis, Gravenzaal, Grote Markt 2 te Haarlem


Zie: Website Provincie Noord-Holland

Voor meer informatie over het fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen en de redenen waarom natuurorganisaties, wandelaars en rustzoekers dit fietspad niet zien zitten, zie:
http://www.natuurbelangawd.nl/index.html


Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.