Financieel verslag wijkraad Rozenprieel 
14-11-2009 - Wijkraad
door Redactie
Binnengekomen bericht van de Penningmeester van wijkraad Rozenprieel:

Stukken met betrekking tot de wijkraadsfinanciŽn:

:pdfje: Begroting wijkraadbudget 2009
:pdfje: Verleningsbeschikking 2009 budget bewonersondersteuning .
:pdfje: Notulen van penningmeestersavond 14 oktober 2009
:pdfje: Financieel Verslag d.d. 11-11-09 wijkraad Rozenprieel

Toelichting bij het financieel verslag:
Het budget van de wijkraad bestaat uit twee delen. Het wijkraadsbudget en de bewonersondersteuning. Zie voor meer inhoudelijke informatie over deze budgetten de notulen van de penningmeestersavond 14 oktober 2009.

Extra toelichting bij het budget Bewonersondersteuning (BWO)
De inkomsten van het BWO is voor 2009 Eur 12990,12, dit bedrag is gestort door de gemeente op basis van:
Budget algemene bewonersondersteuning 4.609,74
Budget bewonersondersteuning bij fysieke projecten 15.855,63 minus het bedrag BWO van 2008 wat we niet uitgegeven hadden (was 7.475,25)

De wijkraad heeft, ook op advies van de gemeente, een deel van het algemene budget BWO al uitgegeven voor inhuur bij de begeleiding om te komen tot een gekozen wijkraad. Voor de fysieke projecten is het budget BWO nog toe te kennen voor inhuur van deskundigen.

In de bijlage van de verleningsbeschikking staat aangegeven voor welke fysieke projecten in en om onze wijk wij deze kennis kunnen en mogen inhuren. Wij moeten voorafgaand aan inhuur wel eerst toestemming hebben van de stadsdeelmanager. Het doel van de bewonersondersteuning is om wijkbewoners als gelijkwaardig partner met de gemeente aan tafel te krijgen. Meer informatie waar de wijkraad het budget BWO wel en niet aan mag besteden staat in de notulen van de penningmeestersavond van 14 oktober 2009 en in de verleningsbeschikking.

Met vragen of opmerkingen met betrekking tot de wijkraadsfinanciŽn en de budgetten voor bewonersondersteuning kunt u terecht bij de penningmeester: , ideeŽn voor besteding BWO ook graag opsturen deze worden behandeld binnen de wijkraad.

Melle Koning
Penningmeester wijkraad Rozenprieel
14 november 2009
reactie toevoegen ( 1870 keer bekeken )   |  permalink

Wijkraadsvergadering Rozenprieel 
13-11-2009 - Uitnodiging, Wijkraad
door Redactie
Op 18 november om 19.45 uur wordt de eerste openbare wijkraadsvergadering van wijkraad Rozenprieel gehouden. De vergadering vindt plaats in Woonzorgcentrum De Roos, Tybautstraat 1.

De wijkraad heeft de agenda van de vergadering nog niet bekend gemaakt.

Wijkraadsvergadering Rozenprieel
Woensdag 18 november 2009
Aanvang: 19.45 uur
Woonzorgcentrum De Roos, Tybautstraat 1

reactie toevoegen ( 1882 keer bekeken )   |  permalink

Groen of steen: raadscongres stadse ruimte 
13-11-2009 - Uitnodiging, Gemeente, Groen
door Redactie
Op 26 november organiseert de gemeenteraad een raadscongres over bouwen, groen en stadsranden in Haarlem. In het vakjargon: "verdichting".

Bij welke stelling voelt u zich het meest thuis?
ē De grenzen van de verdichting zijn bereikt in deze stenen stad
ē Bouwen in de stad biedt volop kansen voor verhoging stedelijke kwaliteit

Laat uw geluid horen op het congres van de Haarlemse gemeenteraad op donderdagavond 26 november om 20.00 uur in de Philharmonie in Haarlem.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
1 reactie ( 1917 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Kunstlijn Haarlem 
5-11-2009 - Uitnodiging, Cultuur
door Redactie
De 24e Kunstlijn Haarlem wordt gehouden tijdens het weekend van 6 tot 8 november. U kunt genieten van kunst in Open Ateliers, galeries, musea, kerken en op andere bijzondere locaties.

Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 1997 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Gemeente start met de ontwikkeling van Gebiedsvisie Rozenprieel 
4-11-2009 - Gemeente, Ymere
door Redactie
De gemeente neemt het initiatief tot de ontwikkeling van een Gebiedsvisie Rozenprieel.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 2073 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Drijvende tuinen in het Rozenprieel 
4-11-2009 - Gemeente, Groen
door Redactie
Het College van B&W heeft besloten drijvende tuinen aan te leggen in het Spaarne aan de kant van het Rozenprieel.

Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 1308 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Gemeente haalt zonder overleg alle anti-parkeerpalen weg 
29-10-2009 - Gemeente, Parkeren, Openbare ruimte
door Redactie
In opdracht van de gemeente Haarlem worden in de hele wijk alle anti-parkeerpalen weggehaald.

Dit nieuwe beleid is niet overlegd met bewoners. In de wijkcontractgroep Verkeer en Parkeren is slechts gemeld dat een aantal nutteloze paaltjes weggehaald zou worden. Dat is natuurlijk prima: nutteloze paaltjes mogen uiteraard weg, daar heeft niemand bezwaar tegen.

Wat er nu echter gebeurt is dat de gemeente zonder overleg met omwonenden ALLE paaltjes in de buurt laat weghalen. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Foutparkeerders kunnen hun auto's nu op straathoeken neerzetten zodat veilig oversteken onmogelijk wordt. De vrije doorgang van voetgangers wordt zo ernstig gehinderd. Het fout-parkeren in bochten bemoeilijkt bovendien de doorgang van bijvoorbeeld brandweerauto's.

Gaat de gemeente nu vaker Parkeerhandhavers door de wijk sturen? Nee, de gemeente doet uiteraard geen enkele toezegging over de frequentie van handhaving in het Rozenprieel. :nietokee:

Wat is de reden van het nieuwe beleid? Wil de gemeente de 'rommeligheid' van het straatbeeld tegengaan? Zijn de paaltjes echt nutteloos? Welnee, een echte inventarisatie welke palen nutteloos zijn is niet gemaakt. De aannemer heeft simpelweg de opdracht om alle palen weg te halen. :bonk:

De echte reden werd ons gestuurd door het geautomatiseerde systeem van de gemeente dat Meldingen Openbare Ruimte registreert:

Ik citeer:

"Er wordt geen nieuwe antiparkeerpaal terug geplaatst, het nieuwe beleid van de gemeente is om alle antiparkeerpalen te verwijderen in verband met de hoge kosten."

Het nieuwe straatbeeld van het paaltjesloze Rozenprieel ziet u hieronder op de foto's.

NB: Uw woede kenbaar maken aan de mannen die de paaltjes komen weghalen is zinloos: zij zijn niet degenen die dit beleid bedacht hebben, zij doen gewoon hun werk en kunnen er ook niets aan doen dat ambtenaren onzinnige plannen bedenken. Als u klachten heeft over de gemeente:
Stuur uw mail aan de gemeente Haarlem.
1 reactie ( 2048 keer bekeken )   |  permalink


<< <Terug | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Volgende> >>