Verkiezingen voor een wijkraad in het Rozenprieel 
28-9-2009 - Uitnodiging, Wijkraad, Rooskleurig
door Redactie
Op 5 oktober zijn er wijkraadsverkiezingen in het Rozenprieel. Alle bewoners zijn uitgenodigd om te bepalen wie de belangen van de wijk en haar bewoners mag behartigen.

In de nieuwe Rooskleurig kunt u lezen waarom deze wijkraadsverkiezingen nodig zijn. Ook stellen enkele kandidaat wijkraadsleden zich voor. Nieuwe kandidaten zijn van harte welkom, u leest in de Rooskleurig hoe u zich kandidaat kunt stellen.
Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 2379 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Verkeerschaos Buitenrustbruggen....  
26-9-2009 - Gemeente, Zuidtangent, Verkeer
door Redactie
Er heerste op zaterdagmiddag 26 september een gigantische verkeerschaos bij de Buitenrustbruggen. De zuidelijke brug was weer eens stuk. Zoals dat wel vaker het geval is. De Buitenrustbruggen zijn aan vernieuwing toe, maar daar heeft de gemeente geen geld voor. :sadley:Nu de Kampersingel is afgesloten en al het verkeer over de Buitenrustbruggen wordt geleid is de verkeersdrukte aan de zuidkant van het Rozenprieel enorm toegenomen. En uitgerekend op zaterdagmiddag weigerde de zuidelijke Buitenrustbrug dienst; deze kon niet geheel worden gesloten. Zelfs fietsers konden geen kant op. :nopompom:

Wat doet een wethouder van verkeer in zo'n geval? :wink:
Nou, onze onverschrokken wethouder van Verkeer Jan Nieuwenburg had een oplossing. Hij overzag de verkeerschaos en vond toch nog een uitweg.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 2867 keer bekeken )   |  permalink

Informatieavonden over ondergrondse huisvuilinzameling 
18-9-2009 - Uitnodiging, Gemeente
door Redactie
Net zoals in andere wijken van Haarlem zal in de toekomst het huisvuil in het Rozenprieel worden ingezameld in ondergrondse containers.

Spaarnelanden organiseert twee informatieavonden over ondergrondse huisvuilinzameling in het Rozenprieel. Ook worden de geplande locaties van de ondergrondse containers bekend gemaakt.

Informatieavonden ondergrondse huisvuilinzameling

-Maandag 28 september 2009 van 17.00-20.00 uur
-Dinsdag 29 september 2009 17.00-20.00 uur

Buurthuis De Tulp, Voortingplantsoen 56, Rozenprieel


Alle bewoners ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze informatieavonden van Spaarnelanden.


reactie toevoegen ( 2200 keer bekeken )   |  permalink

Inspraakbijeenkomst "Groen in de Stad" 
14-9-2009 - Uitnodiging, Gemeente, Groen
door Redactie
De gemeente Haarlem organiseert op 21 september een inspraakbijeenkomst in het Rozenprieel over het "Groenstructuurplan".

In dit plan laat de gemeente zien hoe zij de komende jaren het bestaande groen in de stad gaat behouden en de kwaliteit wil verbeteren.

Inspraakbijeenkomst over het groen in de stad

Maandag 21 september 2009
19.30 tot 21.30 uur

Buurthuis De Tulp
Voortingplantsoen 56, Rozenprieel, Haarlem
Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 1342 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Kampersingel afgesloten voor verkeer 
14-9-2009 - Gemeente, Parkeren, Verkeer, Openbare ruimte
door Redactie
Vanaf 15 september wordt de Kampersingel afgesloten voor verkeer. De Kampersingel wordt grondig opgeknapt. De gemeente gaat onder andere de rijweg opnieuw asfalteren, de kademuur repareren en een rood geasfalteerde fietsstrook aanleggen.

Het autoverkeer wordt omgeleid via de Van Eedenstraat via Paviljoenslaan naar de Buitenrustbrug.

Fietsers worden omgeleid via Korte Poellaan en Linschotenstraat naar het Zuider Buiten Spaarne.

Omdat tijdens de uitvoering van het project aan de Kampersingel niet geparkeerd kan worden valt te vrezen dat de parkeerdruk in de achterliggende straten van het Rozenprieel verder toeneemt.
Het is wel de bedoeling van de gemeente en de uitvoerder om de inrit naar de bewonersgarage aan de Petrus Planciusstraat zo veel mogelijk bereikbaar te houden.

De gemeente hoopt het project begin 2010 te kunnen afronden.

Als u klachten, vragen of opmerkingen over dit project heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem. Link naar het e-mailformulier van de gemeente Haarlem voor al uw vragen en opmerkingen.Zie het Nieuwsbericht over de Kampersingel op de site van de gemeente.

Zie het infobulletin over de Kampersingel van de gemeente. PDF, 1,09 MB
reactie toevoegen ( 1615 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Ontwerp Gasthuisvest en Kampervest vastgesteld door College 
8-9-2009 - Gemeente, Verkeer, Openbare ruimte
door Redactie
Het College van B&W heeft op 1 september 2009 het defintief ontwerp van Gasthuisvest en Kampervest vastgesteld.

De belangrijkste aspecten zijn het aanleggen van een vrijliggend fietspad, vernieuwen van verhardingen en openbare verlichting en het instellen van éénrichtingsverkeer op de Kleine Houtbrug.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 1304 keer bekeken )   |  permalink

Zuidtangent: nog maar weer eens een onderzoek.... 
26-8-2009 - Gemeente, Zuidtangent, Wijkraad
door Redactie
De provincie gaat onderzoek laten doen of het nuttig zou zijn de zuidtangent op rails te laten rijden:

Basis voor dit besluit is een eerste quick scan, waarin is gekeken naar de voor- en nadelen van een railverbinding ten opzichte van een hoogwaardige busverbinding. Medio 2010 moet de kosten-batenanalyse klaar zijn.

Provinciale Staten hebben gevraagd een onderzoek te starten naar mogelijke "verrailing" van de Zuidtangent. Daarom is de quick scan uitgevoerd. In deze quick scan worden nog geen conclusies getrokken over het al dan niet aanleggen van rails voor de Zuidtangent. Hiervoor willen Gedeputeerde Staten eerst een kosten-batenanalyse laten uitvoeren, in samenwerking met de betrokken gemeenten en Stadsregio Amsterdam. In de analyse wordt gekeken naar de Zuidtangent, inclusief de zijtakken."

Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
3 reacties ( 1618 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel


<< <Terug | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Volgende> >>