Vergadering Wijkcontractgroep Verkeer en Parkeren 
De wijkcontractgroep Verkeer en Parkeren vergadert op aanstaande dinsdag 19 mei om 19.00 uur in De Tulp.

Alle Rozenprieelbewoners die mee willen denken over oplossingen voor verkeer- en parkeerproblemen zijn welkom.Stand van zaken

* Er heeft een eerste parkeertelling plaatsgevonden. Aan het eind van het jaar volgen er nog een aantal.
* Op het Voortingsplantsoen wordt een hek geplaatst om de verkeerssituatie te verbeteren.
* In het 1e kwartaal van 2009 wordt een snelheidsmeting gedaan in de wijk.

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.