Openbare inloopavond Structuurvisie Noord-Holland 
21-11-2009 - Uitnodiging, Verkeer, Groen, Overig
door Redactie
Openbare inloopavond Structuurvisie Noord-Holland 2040 op maandag 23 november

Blijft Spaarnwoude een recreatiegebied? Hoe kan het hoogwaardig openbaar vervoer rondom de stad uitgebreid worden? En wat zijn eigenlijk de plannen voor Zandvoort als belangrijke badplaats?
Op al deze vragen geeft de provincie Noord-Holland antwoord in de structuurvisie 2040. De provincie zet de komende dertig jaar in op compacte, hoogwaardige en bereikbare steden, omringd door aantrekkelijk recreatief groen. Om geïnteresseerden en inwoners van Noord-Holland zo goed mogelijk te informeren organiseert de provincie in november inloopavonden.De Provincie ligt sinds enige tijd onder vuur omdat zij een fietspad wil aanleggen in de Amsterdamse Waterleidingduinen (foto M. Jonkman 22-8-2009).

Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 912 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Bezwaren tegen definitief ontwerp kruising Kleine Houtweg - Gasthuissingel  
29-9-2009 - Gemeente, Verkeer, Openbare ruimte, Wijkraad
door Redactie
Wijkraad Welgelegen en de Fietsersbond hebben ernstige bezwaren geuit tegen het definitief ontwerp Gasthuisvest-Kampervest.

In het definitief ontwerp heeft de gemeente ook wijzigingen aangebracht op de kruising van de Kleine Houtweg en Gasthuissingel.

In het definitief ontwerp zijn namelijk de verkeerslichten weggehaald, die op de kruising Kleine Houtweg - Gasthuissingel nu nog een veilige oversteek van fietsers en voetgangers waarborgen.Wijkraad Welgelegen en de Fietsersbond hebben het College van B&W verzocht de verkeerslichten alsnog in het ontwerp op te nemen.

Cora Gravesteijn heeft de bezwaren van Wijkraad Welgelegen en de Fietsersbond toegelicht tijdens de vergadering van de Commissie Beheer van de Gemeenteraad op 17 september jl.

Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 1776 keer bekeken )   |  permalink

Verkeerschaos Buitenrustbruggen....  
26-9-2009 - Gemeente, Zuidtangent, Verkeer
door Redactie
Er heerste op zaterdagmiddag 26 september een gigantische verkeerschaos bij de Buitenrustbruggen. De zuidelijke brug was weer eens stuk. Zoals dat wel vaker het geval is. De Buitenrustbruggen zijn aan vernieuwing toe, maar daar heeft de gemeente geen geld voor. :sadley:Nu de Kampersingel is afgesloten en al het verkeer over de Buitenrustbruggen wordt geleid is de verkeersdrukte aan de zuidkant van het Rozenprieel enorm toegenomen. En uitgerekend op zaterdagmiddag weigerde de zuidelijke Buitenrustbrug dienst; deze kon niet geheel worden gesloten. Zelfs fietsers konden geen kant op. :nopompom:

Wat doet een wethouder van verkeer in zo'n geval? :wink:
Nou, onze onverschrokken wethouder van Verkeer Jan Nieuwenburg had een oplossing. Hij overzag de verkeerschaos en vond toch nog een uitweg.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 2222 keer bekeken )   |  permalink

Kampersingel afgesloten voor verkeer 
14-9-2009 - Gemeente, Parkeren, Verkeer, Openbare ruimte
door Redactie
Vanaf 15 september wordt de Kampersingel afgesloten voor verkeer. De Kampersingel wordt grondig opgeknapt. De gemeente gaat onder andere de rijweg opnieuw asfalteren, de kademuur repareren en een rood geasfalteerde fietsstrook aanleggen.

Het autoverkeer wordt omgeleid via de Van Eedenstraat via Paviljoenslaan naar de Buitenrustbrug.

Fietsers worden omgeleid via Korte Poellaan en Linschotenstraat naar het Zuider Buiten Spaarne.

Omdat tijdens de uitvoering van het project aan de Kampersingel niet geparkeerd kan worden valt te vrezen dat de parkeerdruk in de achterliggende straten van het Rozenprieel verder toeneemt.
Het is wel de bedoeling van de gemeente en de uitvoerder om de inrit naar de bewonersgarage aan de Petrus Planciusstraat zo veel mogelijk bereikbaar te houden.

De gemeente hoopt het project begin 2010 te kunnen afronden.

Als u klachten, vragen of opmerkingen over dit project heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem. Link naar het e-mailformulier van de gemeente Haarlem voor al uw vragen en opmerkingen.Zie het Nieuwsbericht over de Kampersingel op de site van de gemeente.

Zie het infobulletin over de Kampersingel van de gemeente. PDF, 1,09 MB
reactie toevoegen ( 1027 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Ontwerp Gasthuisvest en Kampervest vastgesteld door College 
8-9-2009 - Gemeente, Verkeer, Openbare ruimte
door Redactie
Het College van B&W heeft op 1 september 2009 het defintief ontwerp van Gasthuisvest en Kampervest vastgesteld.

De belangrijkste aspecten zijn het aanleggen van een vrijliggend fietspad, vernieuwen van verhardingen en openbare verlichting en het instellen van éénrichtingsverkeer op de Kleine Houtbrug.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 773 keer bekeken )   |  permalink

Herinrichting Kleine Houtweg gereed 
20-7-2009 - Gemeente, Verkeer, Openbare ruimte
door Redactie
Vanaf mei 2009 heeft de gemeente hard gewerkt aan de herinrichting van de Kleine Houtweg van Gasthuissingel tot aan Rustenburgerlaan. Omdat de Kleine Houtweg deel uit maakt van de hoofdfietsroute is de weg nu ingericht als fietsstraat. Rijbaan, trottoir en openbare verlichting zijn vernieuwd.Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 1739 keer bekeken )   |  permalink

Voorlopig ontwerp Gasthuisvest/Kampervest 
22-6-2009 - Gemeente, Verkeer, Openbare ruimte
door Redactie
Om sluipverkeer over de Vesten tegen te gaan, is in het Voorlopig Ontwerp van de Kampervest en Gasthuisvest een afsluiting voorzien van de Kleine Houtbrug voor verkeer de stad in.

Met andere woorden in dit voorlopig ontwerp is het niet langer mogelijk om met de auto vanuit de Kleine Houtweg en vanuit de Gasthuissingel via de Kleine Houtbrug naar de Gasthuisvest te rijden. De omgekeerde rijrichting blijft wel mogelijk.

Het voorlopig ontwerp is in te zien bij de Publieksdienst van de Gemeente Haarlem en via internet (Mijn wijk -> stadsdeel centrum -> plannen en projecten). Of download de PDF hier voorlopig ontwerp kampersingel.

Tot 13 juli 2009 kunnen reacties op het Voorlopig Ontwerp Kamper- en Gasthuisvest worden ingediend bij de Gemeente. Dit kan zowel per post als per e-mail.

Zie ook ons eerdere bericht over het ontwerp van de Kampersingel
reactie toevoegen ( 1623 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel


<< <Terug | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Volgende> >>