Toegevoegde documenten en verslagen 
27-3-2010 - Gemeente, Wijkcontract, Wijkraad
door Redactie
Aan de pagina Documenten en stukken zijn weer enkele documenten toegevoegd.

:pdfje: Stadsdeeluitvoeringsprogramma Haarlem Zuid 2010, afgekort STUP, dit is de lijst met plannen en projecten van de gemeente voor Haarlem Zuid waarin ook de lijst projecten voor het Rozenprieel is opgenomen.

:pdfje: Voortgangsverslag Projectteamvergadering Wijkcontract Rozenprieel, d.d. 9 december 2009
Dit is het verslag van de projectteam vergadering waarin de voortgang van de verschillende wijkcontractgroepen mbt de uitvoering van het Wijkcontract Rozenprieel wordt besproken.

:pdfje: Verslag eerste Wijkgesprek wijkraad Rozenprieel en gemeente, 5 januari 2010
Dit betreft een nog niet eerder gepubliceerd verslag van een gesprek van wijkraad Rozenprieel met o.a. stadsdeelmanager Anouk Stilma.
NB: de redactie heeft dit verslag ontvangen van de Gemeente Haarlem, en dus niet van wijkraad Rozenprieel. :wink:

:pdfje: Brief van burgemeester Scheiders aan alle wijkraden o.a. over positie wijkraden, d.d. 11 maart 2010. Zie ook het artikel van Richard Stekelenburg in het Haarlems Dagblad van 22 maart 2010 over de positie van wijkraden.

reactie toevoegen ( 919 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Gebiedsvisie Rozenprieel in de maak 
3-3-2010 - Gemeente, Openbare ruimte, Wijkraad, Ymere, Gebiedsvisie
door Redactie
De gemeente Haarlem en woningcorporatie Ymere werken samen aan een gebiedsvisie op het Rozenprieel. Ze laten gezamenlijk een visie maken over de toekomst van onze wijk.
Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot een beter woon- en leefklimaat in de buurt. In de visie wordt aangegeven welke ingrepen de komende jaren moeten plaatsvinden om dat te bereiken.

In de gebiedsvisie wordt onder andere aandacht besteed aan:

- De positie van het Rozenprieel ten opzichte van zijn omgeving. Vooral worden in dit verband van belang geacht: de binnenstad en het Spaarne.

- De ruimtelijke kwaliteit van de wijk in al zijn geledingen.

- De ontwikkelingskansen van gebouw Koningstein en het gebied daaromheen.

- De mogelijkheden voor verbetering voorzieningenstructuur van het blok dat omsloten wordt door Bakkerstraat, Kamperstraat, de Keystraat en de van Zompelstraat.

- De wenselijkheid van meer differentiatie in de bestaande woningvoorraad en daarin mede te betrekken de ontwikkelmogelijkheden van het blok omsloten door Linschotenstraat, Kamperstraat, Barendsestraat en Rozenprieelstraat alsmede het blok omsloten door Kamperstraat, van Marumstraat, Asterstraat en Wintertuinplein.

Hieronder een kaartje met daarop deze aandachtsgebieden:


Gebiedsvisie Rozenprieel weergeven op een grotere kaart

Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
1 reactie ( 819 keer bekeken )   |  permalink

Mariatunnel 
29-12-2009 - Zuidtangent, Verkeer, Wijkraad, Mariatunnel
door Redactie
Mariatunnel
De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft een aanbeveling gedaan voor de aanleg van de 'Mariatunnel', een autotunnel tussen de Westelijke Randweg en de Schipholweg (N205).

Deze en andere aanbevelingen voor een beter vervoersnetwerk staan in het rapport 'Zuid-Kennemerland op Groen' van november 2009.

Rozenprieel, mei 2009
In mei 2009 werd ook geprobeerd Provinciale subsidie te krijgen voor aanleg van de Mariatunnel, die ook wel aangeduid wordt als 'Zuidelijke Randweg Haarlem'.

Daar ontstond in het Rozenprieel onenigheid over.

Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 1194 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Bewonersspreekuur wijkraad Rozenprieel 
27-12-2009 - Uitnodiging, Wijkraad
door Redactie
Wijkraad Rozenprieel houdt op woensdagavond 6 januari 2010 een spreekuur voor bewoners. Het bewonersspreekuur is bedoeld voor individuele buurtbewoners die vragen hebben aan de wijkraad met betrekking tot de leefbaarheid in het Rozenprieel.

Bewonersspreekuur wijkraad Rozenprieel
Locatie: Zorgcentrum De Roos
Tybautstraat 1
Datum: Woensdagavond 6 januari 2010
Tijd: 19.30 tot 20.30


Klik hier om de rest van dit artikel te lezen...
reactie toevoegen ( 836 keer bekeken )   |  permalink

Bewonersspreekuur wijkraad Rozenprieel 
30-11-2009 - Uitnodiging, Wijkraad
door Redactie
Wijkraad Rozenprieel houdt aanstaande woensdagavond een spreekuur voor bewoners. Het bewonersspreekuur is bedoeld voor individuele buurtbewoners die vragen hebben aan de wijkraad met betrekking tot de leefbaarheid in het Rozenprieel.

Bewonersspreekuur wijkraad Rozenprieel
Locatie: Zorgcentrum De Roos
Tybautstraat 1
Datum: Woensdagavond 2 december 2009
Tijd: 19.30 tot 20.30


reactie toevoegen ( 844 keer bekeken )   |  permalink

Documenten en stukken 
21-11-2009 - Gemeente, Wijkcontract, Wijkraad
door Redactie
We hebben alle belangrijke documenten en stukken van gemeente, wijkcontract en wijkraad en de belangrijkste nieuwsberichten uit 2009 voor u op een rijtje gezet.

Zie: Documenten en stukken Rozenprieel 2009

Mist u iets of kunt u iets niet vinden? Wij helpen u graag. U kunt contact met ons opnemen door een berichtje te sturen via het Contactformulier.
reactie toevoegen ( 1561 keer bekeken )   |  permalink   |  link bij dit artikel

Financieel verslag wijkraad Rozenprieel 
14-11-2009 - Wijkraad
door Redactie
Binnengekomen bericht van de Penningmeester van wijkraad Rozenprieel:

Stukken met betrekking tot de wijkraadsfinanciŽn:

:pdfje: Begroting wijkraadbudget 2009
:pdfje: Verleningsbeschikking 2009 budget bewonersondersteuning .
:pdfje: Notulen van penningmeestersavond 14 oktober 2009
:pdfje: Financieel Verslag d.d. 11-11-09 wijkraad Rozenprieel

Toelichting bij het financieel verslag:
Het budget van de wijkraad bestaat uit twee delen. Het wijkraadsbudget en de bewonersondersteuning. Zie voor meer inhoudelijke informatie over deze budgetten de notulen van de penningmeestersavond 14 oktober 2009.

Extra toelichting bij het budget Bewonersondersteuning (BWO)
De inkomsten van het BWO is voor 2009 Eur 12990,12, dit bedrag is gestort door de gemeente op basis van:
Budget algemene bewonersondersteuning 4.609,74
Budget bewonersondersteuning bij fysieke projecten 15.855,63 minus het bedrag BWO van 2008 wat we niet uitgegeven hadden (was 7.475,25)

De wijkraad heeft, ook op advies van de gemeente, een deel van het algemene budget BWO al uitgegeven voor inhuur bij de begeleiding om te komen tot een gekozen wijkraad. Voor de fysieke projecten is het budget BWO nog toe te kennen voor inhuur van deskundigen.

In de bijlage van de verleningsbeschikking staat aangegeven voor welke fysieke projecten in en om onze wijk wij deze kennis kunnen en mogen inhuren. Wij moeten voorafgaand aan inhuur wel eerst toestemming hebben van de stadsdeelmanager. Het doel van de bewonersondersteuning is om wijkbewoners als gelijkwaardig partner met de gemeente aan tafel te krijgen. Meer informatie waar de wijkraad het budget BWO wel en niet aan mag besteden staat in de notulen van de penningmeestersavond van 14 oktober 2009 en in de verleningsbeschikking.

Met vragen of opmerkingen met betrekking tot de wijkraadsfinanciŽn en de budgetten voor bewonersondersteuning kunt u terecht bij de penningmeester: , ideeŽn voor besteding BWO ook graag opsturen deze worden behandeld binnen de wijkraad.

Melle Koning
Penningmeester wijkraad Rozenprieel
14 november 2009
reactie toevoegen ( 1402 keer bekeken )   |  permalink


<< <Terug | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Volgende> >>