Penningmeester heeft wijkraad Rozenprieel verlaten 
30-6-2010 - Wijkraad
Melle Koning heeft wijkraad Rozenprieel verlaten. Sinds 2001 was hij, met veel plezier, betrokken bij participatiegroep- en wijkraad Rozenprieel.

Koning raakte betrokken bij de participatiegroep ten tijde van het funderingsherstel van de Casteleynstraat. De Woonmaatschappij, destijds eigenaar van ongeveer de helft van de woningen, wilde het liefst sloop-nieuwbouw voor de woningen aan de oneven-kant van de Casteleynstraat. Bewoners en participatiegroep hebben zich ervoor ingespannen dat er dertien huizen extra, in de Casteleynstraat, Bakkerstraat en Rustenburgerlaan, mee konden doen met het funderingsherstel. Met hulp van onder andere Jan Nieuwenburg, toenmalig gemeenteraadslid voor de PvdA, nu wethouder, kon ervoor worden gezorgd dat de huizen behouden bleven.

In 2002 startte Koning met website www.rozenprieel.nl om bewoners op de hoogte te houden van wat er speelde in de wijk.

Koning was in 2004 en 2005 vanuit de participatiegroep deelnemer aan de klankbordgroep Zuidtangent. Namens de wijk Rozenprieel verzette hij zich samen met bewoners van de Rustenburgerlaan tegen het 'paperclip-tracé' voor de Zuidtangent in 2002, en namens de wijk eveneens tegen een tunnel voor de zuidtangent aan het Zuider Buiten Spaarne in 2004. In 2008 werd het wijkcontract Rozenprieel afgesloten, waarmee bewoners nog meer dan voorheen betrokken werden bij het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk.

In 2009 werd de participatiegroep uitgebreid met leden van het Actieve Bewoners Comité. Een wat rommelige tijd omdat onduidelijk was welk 'gremium' de buurt eigenlijk vertegenwoordigde.


Na tussenkomst van de gemeente werd besloten om wijkraadsverkiezingen te organiseren: een gekozen wijkraad waarvan de werkwijze werd omschreven in een huishoudelijk reglement zou het antwoord moeten zijn op de problemen. In oktober 2009 werden er wijkraadsverkiezingen gehouden en daarmee was de 'Wijkraad Rozenprieel: In dienst van bewoners' een feit.

Op 28 mei 2010 publiceerde het Haarlems Dagblad een artikel met als kop “Relletje wijkraad Rozenprieel: Tweetverbod voor penningmeester”. De aanleiding van het relletje was dat er tussen penningmeester en sommige wijkraadsleden een verschil van opvatting was over de werkwijze van de wijkraad.

Opbouwwerker Peter Zoetemeijer, al heel lang betrokken bij het Rozenprieel, werd geconsulteerd. Koning heeft nu zijn functie van penningmeester neergelegd: “Zolang het huishoudelijk reglement wordt nageleefd door de wijkraad heb ik er alle vertrouwen in dat de buurt goed vertegenwoordigd wordt”. De wijkraad is dankbaar voor de jarenlange inzet van Melle Koning. Hij was in de afgelopen jaren een stabiele factor van de wijkraad die ook turbulente tijden heeft gekend. Als penningmeester zorgde hij de laatste jaren voor het wijkraadsbudget.

Koning blijft uiteraard, als wijkbewoner, de ontwikkelingen in de wijk -zoals onder andere de wijkcontracten en gebiedsvisie Rozenprieel- met veel belangstelling volgen.


Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.