Wijkraad heeft lak aan werkgroep Verkeer 
Wijkraad Rozenprieel wilde begin 2010 een onderzoek laten doen of het mogelijk zou zijn om eenrichtingsverkeer in te voeren in enkele straten in het Rozenprieel. In de wijkcontractgroep Verkeer en Parkeren werd hierover op 14 januari een stemming gehouden: bewoners stemden -met valide redenen- unaniem tegen dit idee.

Een wijkraadslid sputterde tegen, hij was erg voor het plan, en merkte op dat 'de wijkraad het plan dan wel zou doordrukken'. Daarop kreeg hij in de vergadering meteen een preek van de aanwezige stadsdeelmanager over wijkraad, meningspeilingen, draagvlak etc. etc. etc.

Je zou verwachten dat de kous daarmee af was.
Niets blijkt minder waar: de wijkraad deed op 29 april tijdens een projectteamvergadering inderdaad een poging om de gemeente over te halen om in te stemmen met het plan voor eenrichtingsverkeer. Bij projectteamvergaderingen zijn geen bewoners uit de werkgroepen aanwezig, het is de bedoeling dat de wijkraad de inbreng van bewoners onder de aandacht brengt en bewaakt.

De wijkraad pleitte in de projectteamvergadering in april-zonder dat bewoners hiervan op de hoogte waren- vr uitvoering van het plan, terwijl men wist dat bewoners het plan eerder unaniem weg stemden. Ondanks de eerdere opmerkingen van de stadsdeelmanager poogde men dus opnieuw dit plan bij de gemeente op de agenda te zetten.

Uit de notulen van de projectteamvergadering blijkt dat de wijkraad van mening is dat het idee moet worden uitgevoerd omdat het op papier staat. En "wat op papier staat moet leidend zijn boven wat de werkgroep wil". Wat bewoners ervan vinden blijkt hier voor de wijkraad 'In dienst van bewoners' geen enkele rol te spelen.

Gelukkig is de gemeente van mening dat voor het realiseren van de ambities in het wijkcontract toch ook -en vooral- de inbreng van bewoners essentieel is.

theo 
5-7-2010
Joop,

er word juist extra gas gegeven in deze straat omdat bewoners weten dat als je niet snel genoeg bent weer achteruit kan rijden. En als het tegenzit zit er weer iemand achter die zijn achteruit niet kan vinden en vervolgens is het weer bal aan beide zijden.
Is het ook een racebaan in de Korte Poellaan en hebben hier mensen lak aan eenrichtingsverkeer?
Als bewoners en niet bewoners er eenmaal aangewend zijn zal ook hier de situatie voordoen als in de Korte Poellaan

joop 
1-7-2010
theo ik snap je redenering.

eenrichtingsverkeer is alleen niet te handhaven, dat zie je ook aan het einde van de van Marumstraat.

bovendien is het zo dat automobilisten nog harder gaan rijden wanneer ze weten dat er geen tegemoetkomende auto's zijn. Dan kan zo'n straat een racebaan worden en daar zit niemand op te wachten.theo 
1-7-2010
Hoe vaak loopt het niet spaak op de hoek Bakkerstraat/ Kamperstraat? Auto`s die vanaf de Bakkerstraat linksaf de Kamperstraat inrijden, moeten vaak weer achteruit wegens tegemoetkomend verkeer en visa versa. In dit stuk is slecht plaats voor een richting en gezien de verkeersproblematiek lijkt me invoeren eenrichtingsverkeer niet overbodig.
Zo verdween bovenstaand probleem als sneeuw voor de zon na het invoeren van (helaas) tijdelijk eenrichtingsverkeer in het einde de Van Marumstraat.

Wellicht alle bewoners aanschrijven i.p.v. een werkgroep ?

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.