Groen of steen: raadscongres stadse ruimte 
13-11-2009 - Uitnodiging, Gemeente, Groen
Op 26 november organiseert de gemeenteraad een raadscongres over bouwen, groen en stadsranden in Haarlem. In het vakjargon: "verdichting".

Bij welke stelling voelt u zich het meest thuis?
• De grenzen van de verdichting zijn bereikt in deze stenen stad
• Bouwen in de stad biedt volop kansen voor verhoging stedelijke kwaliteit

Laat uw geluid horen op het congres van de Haarlemse gemeenteraad op donderdagavond 26 november om 20.00 uur in de Philharmonie in Haarlem.
Met onder andere:
-Liesbeth van der Pol (rijksbouwmeester)
-Rudy Uytenhaak (architect, stedebouwkundige)
-Diederik van den Bos (Haarlems burgerinitiatief Groen)
-Maarten Kloos (Arcam) en
-Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem)
-Haarlemse raadsleden en wethouders

Gespreksleider is de Haarlemse journalist Frénk van der Linden.

Zie ook: Informatie over het raadscongres op haarlem.nl

Zie ook: de uitnodiging aan alle inwoners (PDF)

Aanmelden voor het raadscongres


Ina 
27-11-2009
Iedereen was er, ook de Gemeenteraad en vertegenwoordigers van alle wijkraden, behalve.... de wijkraad Rozenprieel. Hoe is dat mogelijk? De meest 'versteende' wijk was niet aanwezig om een tegengeluid te laten horen!

Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.