Stadsgesprek tunnelstudie 
In een warme raadzaal werd gisteren, 22 juni 2009, het stadsgesprek met de gemeenteraad gehouden over de tunnelstudie voor de Zuidtangent en het collegebesluit hierover.
De inspraakavond werd druk bezocht door zowel voor- als tegenstanders van tunnels.


Er was een flink aantal bewoners van het Zuider Buiten Spaarne aanwezig, uiteraard om te pleiten tegen de Zuider Buiten Spaarne variant. Het is onverteerbaar dat zij niet geïnformeerd zijn over het onduidelijke besluit van het College, een besluit dat in feite toch een besluit inhoudt vóór de aanleg van de Zuider Buiten Spaarne-tunnel variant.

Verder werd afschuw uitgesproken omdat deze tunnelvariant een ernstige aantasting betekent van een rustiek stukje Spaarneoever. Ook werden er suggesties gedaan voor verbetering (zonder tunnel!) van de huidige route. Zie bijvoorbeeld de tekst van de inspraakreactie van Joost Mulder.

Wijkraad Heiliglanden-De Kamp stelde dat korte- of middellange tunnelvarianten niet bijdragen aan de gestelde HOV doelstellingen, en herhaalde nog eens het standpunt: "Een lange tunnel, of geen tunnel!".

Inbreng Participatiegroep Rozenprieel

Participatiegroep Rozenprieel (fungerend als wijkraad in het Rozenprieel) pleitte bij monde van Maarten Pieter Schinkel tegen de Zuider Buiten Spaarne variant. Zie de volledige tekst van de inspraakreactie namens het Rozenprieel. Deze variant is zeer nadelig voor de bewoners van het Zuider Buiten Spaarne die de tunnelmond en een verbrede weg voor hun huis krijgen.

De Participatiegroep Rozenprieel heeft het College van B&W al op 27 april 2009 per brief om openheid van zaken verzocht met betrekking tot een mogelijke Zuider Buiten Tunnel-variant, maar tot op heden is daar nog geen enkele reactie op gekomen. Bewoners en Participatiegroep zijn verbijsterd over het gebrek aan informatie over de plannen die bewoners mogelijk zullen duperen.

Rozenprieel is tegen de Zuider Buiten Spaarne variant. De redactie van deze website voegt daaraan toe dat het Rozenprieel ook tegen alle andere alternatieve tracés door de wijk is, zoals alternatieve tracés C en D uit de eindrapportage. Tracés C en D (via Rustenburgerlaan en Kampersingel) bieden voor het Rozenprieel geen wenselijk alternatief. Beide tracés stuiten immers op zeer veel verzet in het Rozenprieel (zie bijvoorbeeld het bezwaar van november 2002).


Voorstanders tunnel

Ook waren er bij deze bijeenkomst voorstanders van een korte tunnel aanwezig. Hierbij nog een korte samenvatting van de bijdragen van een aantal sprekers. Maar dit alles kunt u zelf ook beluisteren met de link onder dit artikel.

Veel voorstanders bekritiseerden de procesgang van de gemeenteraad die voortijdig, terwijl de planstudie nog bezig was, een streep zette door de Kamp variant. Deze tunnelvariant zou buiten het zicht van het Spaarnewater(!) in de wijk Heiliglanden-de Kamp uitkomen. Deze Kampvariant kwam volgens verschillende sprekers als beste van de vijf Tracé A varianten uit de bus.

Han van Spanje pleitte namens reizigersvereniging ROVER voor vertramming en volgens hem is dat alleen zinnig als je ook voor een tunnel kiest. Karel van Broekhoven bepleitte namens milieudefensie de aanleg van een tunnel omdat dit goed en betrouwbaar openbaar vervoer zou opleveren dat de concurrentie met de auto aan kan. Voor meer, klik publicatie "Bereikbaar blijven!".

Andries de Weerd van Koninklijke Schuttevaer, de belangenvereniging voor de binnenvaart, hield een betoog voor de aanleg van een tunnel, want: “Voor binnenvaart geldt: de mooiste brug is een tunnel!”.

Jan Vegter pleitte namens het gehele georganiseerde bedrijfsleven van Haarlem voor de aanleg van een tunnel omdat Hoogwaardig Openbaar Vervoer en 'aantakking aan de metropoolregio' een essentie is voor de samenleving en economie in onze stad en de regio.

De heer Kroskinski (Vereniging van Eigenaren Binnenstad) wees de gemeenteraad erop -net zoals de heer Roozen van de Centrummanagement groep en de heer Vegter dat al eerder tijdens het stadsgesprek deden- dat het niet netjes is geweest van de gemeenteraad om de zogenoemde Kampvariant voortijdig af te schieten. Daarnaast liet de heer Kroskinski weten dat de Vereniging van Eigenaren Binnenstad voor de aanleg van een tunnel is (zie ook publicatie "bereikbaar blijven").

Cora Gravesteijn, voorzitter van Wijkraad Welgelegen, hield een pleidooi voor de Zuider Buiten Spaarne tunnel in combinatie met onderzoek naar de mogelijkheden van een Mariatunnel, zie een samenvatting van het standpunt van Wijkraad Welgelegen.

Op de website Haarlemsbouwplannen van dhr. Haverkorn staat een verzameling van diverse Haarlems Dagblad publicaties over de Spaarnepassage van de Zuidtangent. De heer Haverkorn sprak zelf ook de aanwezigen toe tijdens het stadsgesprek, maar waarvoor hij precies pleitte is ons vooralsnog niet helemaal duidelijk gezien zijn opmerking dat het hem 'worst zou zijn of het ding [de door hemzelf bedachte ZBS-tunnel] het nou wel of niet zou halen'..

Linkjes met nog meer informatie:

-Zie het verslag van het Stadsgesprek Tunnelstudie van de gemeente

-Download het voorstel van het College van B&W aan de gemeenteraad, met betrekking tot de haalbaarheid van een tunnel. Let op, dit is een groot bestand, downloaden kan enige tijd in beslag nemen!

- Bekijk de eindconclusies van de Eindrapportage tunnelstudie (pagina 56).

- Lees meer over de kritiek van voorstanders van een tunnel aan het adres van het College van B&W en de gemeenteraad.

- Beluister hier de geluidsopname (een .wmv bestand) van het stadsgesprek (Selecteer met de onderste 'selecteer'-knop '22 juni 2009').Commentaar 
U mag na 90 dagen geen reactie meer achterlaten.